microsoft 365

Teams Meeting Recordings

Mötesinspelningar

Nya Teams-mötesinspelningar i OneDrive och SharePoint kommer raderas automatiskt efter 120 dagar baserat på en Teams-policyinställning. Microsoft har valt 120 dagar då 99% av mötesinspelningarna aldrig ses igen efter 120 dagar. Teams administratörer kommer att kunna ändra standardinställningen för sparandet av mötesinspelning via en inställning i administratörsportal för Teams eller genom att ändra med Powershell-skript.

Mötesinspelningar Läs mer »

soft focus and adjust brightness

Soft focus och Adjust brightness

Soft focus och Adjust brightness är 2st filter för Teams videomöten.  Användare kan justera dessa inställningar innan och under ett möte.  Funktion: Soft focus ger en mjukare effekt på bilden, och Adjust brightness förbättrar videokvaliteten när omgivningsljuset är dåligt. Användare i din organisation kommer att se dessa två filter i på 2st platser i Teams.

Soft focus och Adjust brightness Läs mer »

Your organization does not allow external forwarding

Your organization does not allow external forwarding

Får du felmeddelande ”Your message wasn’t delivered because the recipient’s email provider rejected it.” & ”Your organization does not allow external forwarding. ” Orsaken beror troligtvis på att 365 har ändrat i principen/ policy för utgående skräppostfilter till att det inte fungerar att automatiskt vidarebefordra till externa e-postadresser. Läs mer om detta Configuring external email forwarding in Office

Your organization does not allow external forwarding Läs mer »