Skicka e-post med alias

Skicka e-post med alias

När ett konto skapas i 365 tilldelas det kontot en primär e-postadress.  Det går att lägga till flera adresser till det kontot, så kallade alias-adresser. Din administratör kan skapa upp till 400 alias till ditt användarkonto.

Nyligen har den efterfrågade funktion för att skicka e-post från ett alias i äntligen släppts.

När du använder ett alias för att skicka ett e-post så kommer mottagaren bara se ditt namn och ditt alias. Din primära adress kommer inte vara synlig.  

Skicka epost med alias

Aktivera funktionen ”Skicka e-post från alias ”
Funktionen ”skicka från alias” är inaktiverad som standard, du behöver aktivera den i Exchange Admin Center. 

Exchange Admin Center

  1. Öppna Exchange Admin Center.
  2. Välj Settings.
  3. Välj Mail flow.
  4. Välj Turn on sending from aliases.
Skicka epost med alias i outlook

Skicka epost med alias i Outlook
Innan du kan skicka ett epost med ett alias måste det finnas alias tillagda till ditt konto. Du som användare kan inte skapa egna alias utan det är din administratör som måste lägga till ett alias till ditt konto först innan du kan använda den här funktionen. 

Att skicka e-post från din alias-adress i Outlook är enkelt. Börja med se till att fältet ”Från” syns, du aktiverar det annars under alternativ. 

  1. Välj från -> välj Annan e-postadress.
  2. Skriv ditt alias och klicka på Ok
  3. Nu syns din alias i Från-fältet och nästa gång kan du bara välja detta alias från rullgardinsmenyn i fältet Från