Erbjuder stöd och genomförande inom områden t.ex.:

 • HRM, HR
 • Rekrytering/nyanställningar.
 • Frågor som behöver hanteras under pågående anställningar.
 • När en anställning behöver avslutas.
 • Ledarskap och chefsstöd.
 • Dokumentation.

Vi ser oss som en naturlig partner och del av kundens företag med syfte att underlätta och stötta företaget med allt som rör personal och organisationens utveckling.

Munanas företagstjänster hjälper företag med frågor inom HR och HRM

Munana AB är ett företag som arbetar som konsulter och med frågor inom HR/HRM. Inriktningen är att hjälpa företag som inte har behov av en anställd inom HR på heltid.

Det finns en mångårig erfarenhet från ett flertal olika branscher och förståelse för skillnader och olikheter i frågeställningar som kan uppstå. Vi har via uppdrag hjälpt företag inom områdena personalfrågor, ledarskap, it och försäljning. Vi har även som anställda har de haft arbetsuppgifter som chefer med personalansvar både i privata företag och inom myndighet.

Produktiva team

munana, hr, hrm, effektiva team

Susan Wheelands model IMGD beskriver gruppens utveckling i fyra steg, plus en eventuell upplösning. Alla fyra steg kännetecknas av olika beteenden och av olika behov i gruppen.

De olika stadierna är:

 • Trygghet och tillhörighet
 • Opposition och konflikt
 • Tillit och struktur
 • Effektivitet.
 • Avslut

Utveckling

För att bli produktivt team som mår bättre så finns ett ansvar på ledaren, men ansvar vilar även på teamets medlemmarna. Det behövs en god grundförståelse för hur man själv är som individ, men minst lika viktigt, om inte viktigare, är att alla i teamet/gruppen har förståelse för den process som gruppen kommer att genomgå och hur man tar sig till nästa stadie.

Enligt Susan Wheelands forskningsbaserade teorier om en grupps utveckling påvisas att ju större förståelse hela gruppen har för det som händer, sina egna reaktioner men även andras och hur en grupp snabbast kan ledas in i att så snabbt som möjligt bli både tillfreds med varandra men även fokusera på att bli så produktiva som möjligt.

Genom att utbilda inte bara ledare, utan även medarbetarna, ökar chansen att du får ett mer produktivt team som mår bättre.

Vi på Munana har många års erfarenhet att arbeta med personal/grupper och vill gärna dela med oss av den kunskapen även till andra.

Det kan vara genom en föreläsning, en workshop där vi arbetar aktivt med gruppen eller att vi kommer in och stöttar ute på arbetsplatsen för uppföljningar över tid.