Erbjuder stöd och genomförande inom områden t.ex.:

  • HR
  • Rekrytering/nyanställningar.
  • Frågor som behöver hanteras under pågående anställningar.
  • När en anställning behöver avslutas.
  • Ledarskap och chefsstöd.
  • Lagstadgad dokumentation.

Vi ser oss som en naturlig partner och del av kundens företag med syfte att underlätta och stötta företaget med allt som rör personal, administration och organisationens utveckling. 

Munanas företagstjänster hjälper företag med frågor inom HR och HRM

Munana AB är ett företag som arbetar som konsulter inom bland annat HR och personaladministration. Vi hjälper företag som idag inte har behov av en anställd inom HR på heltid, eller som behöver en riktad insatts i sin verksamhet.

I företaget finns en mångårig erfarenhet från ett flertal olika branscher och förståelse för skillnader och olikheter i frågeställningar som kan uppstå beroende på bransch eller antal anställda. Vi har via uppdrag hjälpt företag inom en rad områden så som personalfrågor, ledarskap, it och försäljning. Vi har även erfarenhet att som anställda haft chefsbefattningar med personalansvar både i privata företag och inom myndighet.