bättre IT

Vi levererar IT-tjänster till dig och ditt företag. IT-tjänster som gör att du kan fokusera på din verksamhet. Våra tekniker har varit verksamma inom IT-branschen sedan 1998 vilket har gett oss lång erfarenhet av en mängd olika IT-system. Vi har många samarbetspartner inom IT-branschen som gör det möjligt för oss att använda specialistkompetens utanför det egna företaget om detta behövs. Vi ser oss som en komplett supportpartner och/ eller som IT-resurs för små till medelstora företag. 

Drift/ support

Munana skapar och supporterar IT-miljöer åt företag. Vi är en leverantör med IT-lösningar inom t.ex. support, drift, helpdesk, hosting, säkerhet och molntjänster.

Resurs

Vi är din IT-resurs som arbetar för dig och din verksamhet.
Vi tar hand om er IT.
Dokumenterar, administrerar, planerar.

Leverantör

Vi är en leverantör med IT-lösningar inom t.ex. support, drift, helpdesk, hosting, säkerhet och molntjänster.

Hemsidor

Vi skapar responsiva hemsidor.

IT-Resurs

IT-utvecklingen sker snabbt och det som var bästa igår kan var förlegat idag.

Det kan kännas överväldigande och utlämnande att försöka förstå och hänga med i utvecklingen och förstå vad som behövs för att matcha organisationens behov.

  • Vad har din verksamhet har för IT-behov?
  • Är IT-miljön idag anpassad efter verksamhetsbehovet?
  • Vad har du för utrustning och programvara?

Analys

Med en genomarbetad IT-analys och inventering så kommer ni få kontroll på er IT och få en IT-miljö som hjälper er i ert arbete.

Dokumentation

En god dokumentation av IT-utrustning, licenser, garantier, avtal m.m.

Munana

Munana är din IT-resurs som arbetar för dig och din verksamhet.

RESURS

Vi kan hjälper dig med t.ex. att
- Inventera och dokumentera IT-utrustning och applikationer.
- Avtalshantering.
- Synliggöra era IT-behov ni har idag och framåt.
- Vara er IT-kontakt mot leverantörer.