IT tjänster

Vi levererar IT tjänster till dig och ditt företag. Tjänster som gör att du kan fokusera på din verksamhet.

Våra tekniker har varit verksamma inom IT-branschen sedan 1998 vilket har gett oss lång erfarenhet av en mängd olika IT-system. Vi har många samarbetspartner inom IT-branschen som gör det möjligt för oss att använda specialistkompetens utanför det egna företaget om detta behövs.

Vi ser oss som en komplett supportpartner och/ eller som IT-resurs för små till medelstora företag.

Drift/ support

Munana skapar och supporterar IT-miljöer åt företag. Vi är en leverantör med IT tjänster inom t.ex. support, drift, helpdesk, hosting, säkerhet och molntjänster.

Resurs

Vi är din IT-resurs som arbetar för dig och din verksamhet.
Vi tar hand om er IT.
Dokumenterar, administrerar, planerar.

Leverantör

Vi är en leverantör med IT tjänster inom t.ex. support, drift, helpdesk, hosting, säkerhet och molntjänster.

Hemsidor

Vi skapar responsiva hemsidor.

IT-Resurs

IT-utvecklingen sker snabbt och det som var bästa igår kan var förlegat idag.

Det kan kännas överväldigande och utlämnande att försöka förstå och hänga med i utvecklingen och förstå vad som behövs för att matcha organisationens behov.

  • Vad har din verksamhet har för IT-behov?
  • Är IT-miljön idag anpassad efter verksamhetsbehovet?
  • Vad har du för utrustning och programvara?

 

Analys

Med en genomarbetad IT-analys och inventering så kommer ni få kontroll på er IT och få en IT-miljö som hjälper er i ert arbete.

Dokumentation

En god dokumentation av IT-utrustning, licenser, garantier, avtal m.m.

Munana

Munana är din IT-resurs som arbetar för dig och din verksamhet.

RESURS

Vi kan hjälper dig med t.ex. att
- Inventera och dokumentera IT-utrustning och applikationer.
- Avtalshantering.
- Synliggöra era IT-behov ni har idag och framåt.
- Vara er IT-kontakt mot leverantörer.

Microsoft Teams är samarbetsplattformen där du har allt samlat på en plats. Enkel åtkomst till filer, kommunicera enkelt med kollegor och använd enkelt dina favoritappar. It tjänster för dig
Microsoft Teams är samarbetsplattformen där du har allt samlat på en plats.