Företagstjänster

Våra företagstjänster avlastar dig och ditt företag så att ni kan fortsätta fokusera på och utveckla er kärnverksamhet. Vi arbetar som konsulter med inriktningen är att hjälpa företag som inte har behov av en heltidsanställd eller som vill hämta kompetensen externt.

Inom företaget finns en mångårig erfarenhet från ett flertal olika privata branscher och från myndigheter, både som anställda och från chefsbefattningar. Det ger oss en god förståelse för olika frågeställningar som kan uppstå verksamheter och hur vi på bästa sätt kan hjälpa till att lösa dom.

IT

Vi skapar och supporterar IT-miljöer åt företag. Vi är en leverantör med IT-lösningar inom t.ex. support, drift, helpdesk, hosting, säkerhet och molntjänster.

HR

Vi är din fristående HR-partner som hjälper dig med rådgivning, lagstadgad dokumentation och löpande ärenden.

Administration

Vi skapar reda i oredan och ser till att företag får fungerande och kostnadseffektiva rutiner.

Projektledning

Vi hjälper företag att planera och genomföra projekt inom en rad områden.

Utbildning

- Yachay -
Utbildningar föreläsningar.

”Munana företagstjänster avlastar dig och ditt företag så att ni kan fortsätta fokusera på och utveckla er kärnverksamhet.”