Mötesinspelningar

Teams Meeting Recordings

Nya Teams-mötesinspelningar i OneDrive och SharePoint kommer raderas automatiskt efter 120 dagar baserat på en Teams-policyinställning.
Microsoft har valt 120 dagar då 99% av mötesinspelningarna aldrig ses igen efter 120 dagar.

Teams administratörer kommer att kunna ändra standardinställningen för sparandet av mötesinspelning via en inställning i administratörsportal för Teams eller genom att ändra med Powershell-skript. Minst antal dagar som kan ställas in är 1 och max är 99,999 (273 år), det går också att ställa in så mötesinspelninagar aldrig tas bort automatiskt.

Nya mötesinspelningar i OneDrive och SharePoint raderas automatiskt efter denna punkt om inte mötesägaren förlänger tiden.
Mötesägare kommer att meddelas om att inspelningar kommer tas bort och kan då förlänga utgångsdatumet i OneDrive/SharePoint.
Efterlevnadspolicyer (Compliance policies) åsidosätter inställningen för att spara en mötesinspelning.