Your organization does not allow external forwarding

Your organization does not allow external forwarding

Får du felmeddelande ”Your message wasn’t delivered because the recipient’s email provider rejected it.” & ”Your organization does not allow external forwarding. ”

Orsaken beror troligtvis på att 365 har ändrat i principen/ policy för utgående skräppostfilter till att det inte fungerar att automatiskt vidarebefordra till externa e-postadresser.

Orsaken beror troligtvis på att 365 har ändrat i principen/ policy för utgående skräppostfilter till att det inte fungerar att automatiskt vidarebefordra till externa e-postadresser.

 

Läs mer om detta Configuring external email forwarding in Office 365 och hur du konfigurerar principen/ policyn, Configure outbound spam filtering in EOP.