Lägga till kanaler

Lägga till kanaler i Microsoft Teams

Ett team består av en eller flera kanaler. Kanalen är där du och kanalens medlemmar delar filer, har konversationer och har digitala möten. Varje kanal är dedikerad till ett visst område,  avdelning eller ett projekt.

Som standard kan alla medlemmar i ett team skapa nya kanaler. En kanal är öppen för alla medlemmar och allt som publiceras där är sökbart för andra.

Om du vill ha en kanal för att hantera känslig information som t.ex. ekonomi, planering m.m. så kan du skapa en privat kanal . I privat kanal kan bara bara ägare och medlemmar komma åt information.

Lägga till kanaler i Microsoft Teams

Lägga till en kanal
Det finns flera sätt att lägga till en kanal, börja med att leta i din teamlista efter det team där du vill lägga till en kanal. Nu kan du välja mellan 

  • Välj … Fler alternativ > Lägg till kanal.
  • Välj Skapa fler kanaler
  • Välj … Fler alternativ > Hantera team och välj knappen Lägg till kanal.

Du kan skapa upp till 200 kanaler. 

Lägga till kanaler i Microsoft Teams

Fyll i kanalnamnet och en valfri beskrivning.
Under Sekretess väljer du om kanalen ska vara en Standard eller en Privat kanal.
Du kan välja att Visa den här kanalen automatiskt i allas kanallista

Lägga till kanaler i Microsoft Teams

Lägga till en privat kanal
Välj Lägg till en kanal och under Sekretess väljer du Privat- endast tillgängligt för en viss grupp personer i teamet och välj Nästa. 
Lägg till medlemmar till kanalen och deras roller och välj Klar.
Du kan hoppa över detta och lägga till medlemmarna senare.

I kanallistan ser du din kanal med ett hänglås som visar att kanalen är privat.

Du kan skapa upp till 30 privata kanaler.