Skapa ett team i Teams

Skapa ett team i Microsoft Teams

När du skapar ett team för ditt företaget/ organisationen så skapar du en samarbetsyta där ni kan kommunicera med alla medarbetare, lagra filer, schemalägga möten och mycket mer.

Om du inte har en befintlig Microsoft 365 grupp eller ett team kan du börja med att skapa ett team från grunden och välja hur ditt team ska vara organiserat.

1. Klicka på Teams Teams-knappen till vänster i appen och välj sedan på Gå med i eller skapa ett team Knappen Lägg till personer i team längst ned i teamlistan.
Välj sedan rutan Skapa ett team och Skapa team.

Skapa ett team i Microsoft Teams

2. Välj Skapa ett team från grunden

3. Därefter väljer du vilket typ av team det ska vara:
Privat: begränsa innehållet och konversationen till en särskild uppsättning personer.
Offentligt: alla i organisationen ska kunna ansluta till teamet.
Organisationsomfattande: Alla i din organisation kommer anslutas automatiskt.

I exemplet väljer vi Offentligt.

Skapa ett team i Microsoft Teams

4. Namnge teamet och lägg till en valfri beskrivning och välj sedan Skapa.

5. Lägg till medlemmar som ska ha tillgång till teamet.
Du kan välja att hoppa över detta steg och lägga till medlemmarna senare.

6. Välj om medlemmarna ska vara ägare eller medlem, standard är medlem. När du är klar väljer du Stäng.

7. Du har nu skapat ett Team som heter Sälj och som standard har en kanal som heter Allmänt skapats.