Egen bakgrundsbild

lägg till en egen bakgrundsbild

Tidigare har du kunnat ändra bakgrundsbilden i ett Teams-möte med Teams fördefinierade bilder. Det gick att använda egna bilder med en ”work around”, då var man tvungen att kopiera bilder in i en specifik mapp, se inlägg Ändra bakgrunden 

Nu är det betydligt enklare att byta bild då det finns en länk/ knapp för att lägga till en egen bild i fliken Bakgrundsinställningar.

Lägga till en egen bakgrundsbild i Microsoft teams

Innan eller under ett möte väljer du ikonen Möteseffekter för att öppna upp fliken Bakgrundsinställningar.
1.  Välj + Lägg till ny och 2. Välj bilden du vill lägga till.

Lägga till en egen bakgrundsbild i Microsoft teams

Innan eller under ett möte väljer du ikonen Möteseffekter för att öppna upp Bakgrundsinställningar.
3.  Välj bilden du vill ha som bakgrundsbild.

Är du inte nöjd med valet så kan du kan ändra bilder med förhandsvisning eller ta bort bakgrundsbilden under ett pågående möte.