Microsoft Teams – ändra bakgrunden

Ändra bakgrund microsoft Teams, Microsoft, Teams, Microsoft Teams, Munana, Teams Tips, Office 365, Microsoft 365, digitala möten,
Ändra bakgrunden för ett Teams-möte

Har du tröttnat på att visa hotellrummet eller ett stökigt rum som bakgrund? Du kan ändra på vad som visas bakom dig under ett videomöte, Du kan välja att göra bakgrunden oskarp eller ersätta den helt med en bild på t.ex. en badstrand eller en vacker naturbild.
Det finns idag 25 st olika bilder att välja mellan.

Välja bakgrund innan mötet startas

Ändra bakgrund microsoft Teams, Microsoft, Teams, Microsoft Teams, Munana, Teams Tips, Office 365, Microsoft 365, digitala möten,
Välja bakgrund innan mötet startas

Klicka på ikonen ”Bakgrundseffekter”. Nu öppnas ett nytt fönster ”Bakgrundsinställningar” med flera olika bildalternativ.
Välj den bild som passar dig, den första grå bilden gör att din bakgrund blir oskarp.

Ändra din bakgrund under ett möte

Ändra din bakgrund under ett möte

Om du vill ändra bakgrunden efter att du har anslutit till ett möte så går du till möteskontrollen och väljer … fler åtgärder > Visa bakgrundseffekter.
På höger sida öppnas fönstret med bildförslag, välj önskad bild.
Du kan nu förhandsgranska bilden innan du väljer att använda den.

Du kan nu förhandsgranska bilden innan du väljer att använda den.

Går det det att ladda upp egna filer?

Går det det att ladda upp egna filer?
Går det det att ladda upp egna filer?

Idag finns inte den funktionen att ladda upp egna bilder i Teams, enligt Microsoft så kommer funktionen att rullas ut under Maj 2020. För de som inte vill vänta så finns det en ”work around”.
I mappen ”Uploads” kan du lägga in egna bilder. C:\Users\användarnamn\AppData\Roaming\Microsoft\Teams\Backgrounds\Uploads .

Övrigt

  • Om du inte ser ikonen ”Bakgrundseffekter” så är den funktionen inte tillgänglig för din enhet.
  • Bakgrundseffekter är bara tillgängliga för schemalagda möten.

>> Läs mer om Teams på Microsofts hemsida