Schemalägga en livehändelse

Du kan schemalägga Livehändelser (Live Event) i Teams. Med Livehändelser kan du visa/ sända till stora mängder åhörare. Nedan ser du en snabb-guide på hur du schemalägger en livehändelse I Teams.

Du kan schemalägga Livehändelser (Live Event) i Teams. Med Livehändelser kan du visa/ sända till stora mängder åhörare.

Nedan är en snabb-guide på hur du schemalägger en livehändelse i Teams.

Skapa livehändelse Live Event i Microsoft Teams

1. Välj Kalender,
2. Välj pilen (v) till höger om knappen Nytt möte och välj Livehändelse.

Skapa livehändelse Live Event i Microsoft Teams

3. Fyll i information om livehändelsen, rubrik, datum, tid och mer detaljer om livehändelsen
4. I området Bjud in personer till händelsegruppen, lägger du till de personer som ska vara producenter och presentatörer  och välj Nästa.

Skapa livehändelse Live Event i Microsoft Teams

5. I Behörigheter för livehändelse, välj vilka som ska bjudas in och kunna se livehändelsen
6. Under Hur ska du producera livehändelsen, väljer du hur du ska producera.
7. Väl Schemalägg.

Skapa livehändelse Live Event i Microsoft Teams

8. Välj hämta länk för deltagare.
9 Stäng

Skapa livehändelse Live Event i Microsoft Teams

För redigera eller ansluta till livehändelsen så letar du upp händelsen i kalendern, notera att det benämns som ett Teams-möte och har ikon för livehändelse. När du har öppnat händelsen så kan du editera, hantera och ansluta.