Kortkommandon

Windows kortkommandon

Kortkommandon/ tangentbordsgenvägar är en tangent eller kombinationer av tangenter. De är ett alternativt sätt att göra saker som du vanligtvis använder musen för. Nedan finns ett flertal av kortkommandon som du kan använda i Windows 10.

Kortkommandon i som du kan använda i Teams kan du läsa i ett tidigare inlägg. Läs mer om kortkommandon i Teams…

Windows

Tryck på    –     Om du vill
Ctrl + X – Klippa ut det markerade objektet.
Ctrl + C – (eller Ctrl + Insert) – Kopiera det markerade objektet.
Ctrl + V – (eller Skift + Insert) – Klistra in det markerade objektet.
Ctrl + Z – Ångra en åtgärd.
Alt + Tabb – Växla mellan öppna appar.
Alt + F4 – Stänga det aktiva objektet eller avsluta den aktiva appen.
Windows-tangenten  + L – Låsa datorn.
Windows-tangenten  + D – Visa och dölja skrivbordet.
F2 – Byt namn på markerat objekt.
F3 – Söka efter en fil eller mapp i Utforskaren.
F4 – Visa adressfältet i Utforskaren.
F5 – Uppdatera det aktiva fönstret.
F6 – Växla mellan skärmelement i ett fönster eller på skrivbordet.
F10 – Aktivera menyraden i den aktiva appen.
Alt + F8 – Visa ditt lösenord på inloggningsskärmen.
Alt + Esc – Växla mellan objekt i den ordning som de har öppnats.
Alt + understruken bokstav – Utföra kommandot för den understrukna bokstaven.
Alt + Retur – Visa det markerade objektets egenskaper.
Alt + Blanksteg – Öppna snabbmenyn i det aktiva fönstret.
Alt + Vänsterpil – Gå tillbaka.
Alt + Högerpil – Gå framåt.
Alt + PgUp – Flytta upp en skärm.
Alt + PgDn – Flytta ned en skärm.
Ctrl + F4 – Stänga det aktiva dokumentet (i appar i helskärmsläge där flera dokument kan vara öppna samtidigt).
Ctrl + A – Markera alla objekt i ett dokument eller fönster.
Ctrl + D (eller Delete) – Ta bort det markerade objektet och flytta det till papperskorgen.
Ctrl + R (eller F5) – Uppdatera det aktiva fönstret.
Ctrl + Y – Göra om en åtgärd.
Ctrl + Högerpil – Flytta markören till början av nästa ord.
Ctrl + Vänsterpil – Flytta markören till början av det föregående ordet.
Ctrl + Nedåtpil – Flytta markören till början av nästa stycke.
Ctrl + Uppåtpil – Flytta markören till början av det föregående stycket.
Ctrl + Alt + Tabb – Växla mellan alla öppna appar med hjälp av piltangenterna.
Alt + Skift + piltangenterna – Flytta en markerad grupp eller panel på Start-menyn i valfri riktning.
Ctrl + Skift + piltangenterna – Flytta en markerad panel på Start-menyn till en annan panel för att skapa en mapp.
Ctrl + piltangenterna – Ändra storlek på Start-menyn när den är öppen.
Ctrl + piltangent (för att gå till ett objekt) + Blanksteg – Markera flera enskilda element i ett fönster eller på skrivbordet.
Ctrl + Skift med en piltangent – Markera ett textblock.
Ctrl + Esc – Öppna Start.
Ctrl + Skift + Esc – Öppna Aktivitetshanteraren.
Ctrl + Skift – Växla tangentbordslayout när flera tangentbordslayouter är tillgängliga.
Ctrl + Blanksteg – Aktivera eller inaktivera IME för kinesiska (Input Method Editor).
Skift + F10 – Visa snabbmenyn för det markerade objektet.
Skift med en piltangent – Markera fler än ett objekt i ett fönster eller på skrivbordet eller markera text i ett dokument.
Skift + Delete – Ta bort det markerade objektet utan att först flytta det till papperskorgen.
Högerpil Öppna – nästa meny till höger eller öppna en undermeny.
Vänsterpil Öppna – nästa meny till vänster eller stänga en undermeny.
Esc – Stoppa eller lämna den pågående aktiviteten.
PrtScn – 
Ta en skärmbild av hela fönstret och kopiera det till Urklipp.

Obs!
Du kan ändra den här genvägen så att den även öppnar skärmklipp, som gör att du kan redigera skärmbilden. Välj Start > Inställningar > Hjälpmedel > Tangentbord och aktivera växlingsknappen under Print Screen-genväg.

Windows-tangenten

Tryck på    –     Om du vill
Windows-tangenten – Öppna eller stänga Start.
Windows-tangenten + A – Öppna Åtgärdscenter.
Windows-tangenten + B – Ange fokus i meddelandefältet.
Windows-tangenten + C – 
Öppna Cortana i lyssningsläge. Obs! Den här genvägen är inaktiverad som standard. Om du vill aktivera den väljer du Start > Inställningar > Cortana och aktiverar växlingsknappen under Låt Cortana lyssna efter mina kommandon när jag trycker på Windows-tangenten + C.

Windows-tangenten + Skift + C – Öppna menyn Snabbknappar.
Windows-tangenten + D – Visa och dölja skrivbordet.
Windows-tangenten + Alt + D – Visa och dölja datum och tid på skrivbordet.
Windows-tangenten + E – Öppna Utforskaren.
Windows-tangenten + F – Öppna Feedbackhubben och ta en skärmbild.
Windows-tangenten + G – Öppna Spelfältet när ett spel är öppet.
Windows-tangenten + H – Starta diktering.
Windows-tangenten + I – Öppna Inställningar.
Windows-tangenten + J – Flytta fokus till ett Windows-tips när det finns ett sådant. När det finns ett Windows-tips flyttas fokus till det. Tryck på tangentbordsgenvägen på nytt för att flytta fokus till det element på skärmen som Windows-tipset är fäst i.

Windows-tangenten + K – Öppna snabbåtgärden Anslut.
Windows-tangenten + L – Låsa datorn eller byta konto.
Windows-tangenten + M – Minimera alla fönster.
Windows-tangenten + O – Låsa enhetens orientering.
Windows-tangenten + P – Välja ett presentationsvisningsläge.
Windows-tangenten + Ctrl + Q – Öppna Snabbhjälp.
Windows-tangenten + R – Öppna dialogrutan Kör.
Windows-tangenten + S – Öppna sökfunktionen.
Windows-tangenten + Skift + S – Ta en skärmbild av en del av skärmen.
Windows-tangenten + T – Växla mellan appar i aktivitetsfältet.
Windows-tangenten + U – Öppna Hjälpmedelscenter.
Windows-tangenten + V – Öppna Urklipp.
Obs! Om du vill aktivera den här genvägen väljer du Start > Inställningar > System > Urklipp och aktiverar växlingsknappen under Urklippshistorik.

Windows-tangenten + Skift + V – Bläddra igenom meddelanden.
Windows-tangenten + X Öppna Snabblänk-menyn.
Windows-tangenten +Y – Växla inmatning mellan Windows Mixed Reality och skrivbordet.
Windows-tangenten + Z Visa de kommandon som är tillgängliga i en app i helskärmsläge.
Windows-tangenten + punkt (.) eller semikolon (;) – Öppna emojipanelen.
Windows-tangenten + kommatecken (,) – Ta en snabb titt på skrivbordet.
Windows-tangenten + Pause – Visa dialogrutan Systemegenskaper.
Windows-tangenten + Ctrl + F – Söka efter datorer (om du är i ett nätverk).
Windows-tangenten + Skift + M – Återställa minimerade fönster på skrivbordet.
Windows-tangenten + nummer – Öppna skrivbordet och starta appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret. Växla till appen, om appen redan körs.
Windows-tangenten + Skift + nummer – Öppna skrivbordet och starta en ny instans av appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret.
Windows-tangenten + Ctrl + nummer – Öppna skrivbordet och växla till det senast aktiva fönstret i appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret.
Windows-tangenten + Alt + nummer – Öppna skrivbordet och öppna snabblistan för appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret.
Windows-tangenten + Ctrl + Skift + nummer – Öppna skrivbordet och öppna en ny instans av appen på den angivna positionen i aktivitetsfältet som administratör.
Windows-tangenten + Tabb – Öppna aktivitetsvyn.
Windows-tangenten + Uppåtpil – Maximera fönstret.
Windows-tangenten + Nedåtpil – Ta bort den aktuella appen från skärmen eller minimera skrivbordets fönster.
Windows-tangenten + Vänsterpil – Maximera appen eller skrivbordets fönster till vänster på skärmen.
Windows-tangenten + Högerpil – Maximera appen eller skrivbordets fönster till höger på skärmen.
Windows-tangenten + Home – Minimera allt utom det aktiva skrivbordets fönster (återställer alla fönster vid en andra tryckning).
Windows-tangenten + Skift + Uppåtpil – Anpassa skrivbordets fönster till skärmens över- och nederkant.
Windows-tangenten + Skift + Nedåtpil – Återställa/minimera det aktiva skrivbordets fönster lodrätt och behålla bredden.
Windows-tangenten + Skift + Vänsterpil eller Högerpil – Flytta en app eller ett fönster på skrivbordet från en bildskärm till en annan.
Windows-tangenten + Blanksteg – Byt inmatningsspråk och tangentbordslayout.
Windows-tangenten + Ctrl + Blanksteg – Ändra till tidigare vald inmatning.
Windows-tangenten + Ctrl + Retur – Aktivera Skärmläsaren.
Windows-tangenten + plus (+) – Öppna Förstoringsglaset.
Windows-tangenten + snedstreck (/) – Börja IME-återkonvertering.
Windows-tangenten + Ctrl + V – Öppna animerade popup-meddelanden.
Windows-tangenten + Ctrl + Skift + B – Aktivera datorn från en svart eller tom skärm

Kommandotolken

Tryck på    –     Om du vill
Ctrl + C (eller Ctrl + Insert) – Kopiera den markerade texten.
Ctrl + V (eller Skift + Insert) – Klistra in den markerade texten.
Ctrl + M – Välja markeringsläget.
Alt + markeringstangenten – Börja markeringen i blockläget.
Piltangenterna – Flytta markören i angiven riktning.
Page up – Flytta markören en sida uppåt.
Page Down – Flytta markören en sida nedåt.
Ctrl + Home (markeringsläge) – Flytta markören till början av bufferten.
Ctrl + End (markeringsläge) – Flytta markören till slutet av bufferten.
Ctrl + Uppåtpil – Flytta upp en rad i utdatahistoriken.
Ctrl + Nedåtpil – Flytta ned en rad i utdatahistoriken.
Ctrl + Home (historiknavigering) – Flytta visningsområdet överst i bufferten om kommandoraden är tom. Eller ta bort alla tecken till vänster om markören på kommandoraden om den inte är tom.
Ctrl + End (historiknavigering) – Flytta visningsområdet till kommandoraden om kommandoraden är tom. Eller ta bort alla tecken till höger om markören på kommandoraden om den inte är tom.

Dialogrutor

Tryck på    –     Om du vill
F4 – Visa objekten i den aktiva listan.
Ctrl + Tabb – Gå framåt genom flikarna.
Ctrl + Skift + Tabb – Gå bakåt genom flikarna.
Ctrl + nummer (nummer 1–9) – Gå till den n:e fliken.
Tabb – Gå framåt genom alternativen.
Skift + Tabb – Gå bakåt genom alternativen.
Alt + understruken bokstav – Utföra kommandot (eller markera alternativet) som är kopplat till bokstaven.
Blanksteg – Markera eller avmarkera kryssrutan om det aktiva alternativet är en kryssruta.
Backsteg – Öppna en mapp en nivå ovanför om en mapp är markerad i dialogrutan Spara som eller Öppna.
Piltangenterna – Markera en alternativknapp om det aktiva alternativet är en grupp med alternativknappar.

Utforskaren

Tryck på    –     Om du vill
Alt + D – Markera adressfältet.
Ctrl + E – Markera sökrutan.
Ctrl + F – Markera sökrutan.
Ctrl + N – Öppna ett nytt fönster.
Ctrl + W – Stänga det aktiva fönstret.
Ctrl + mushjulet – Ändra storlek och utseende på fil- och mappikoner.
Ctrl + Skift + E – Visa alla mappar ovanför den markerade mappen.
Ctrl + Skift + N – Skapa en ny mapp.
Num Lock + Asterisk (*) – Visa alla undermappar i den markerade mappen.
Num Lock + Plustecken (+) – Visa innehållet i den markerade mappen.
Num Lock + Minustecken (-) – Dölja den markerade mappen.
Alt + P – Visa förhandsgranskningsfönstret.
Alt + Retur – Öppna dialogrutan Egenskaper för det markerade objektet.
Alt + Högerpil – Visa nästa mapp.
Alt + Uppåtpil – Visa mappen som mappen fanns i.
Alt + Vänsterpil – Visa den föregående mappen.
Backsteg  -Visa den föregående mappen.
Högerpil – Visa den aktuella markeringen (om den är dold) eller markera den första undermappen.
Vänsterpil – Dölja den aktuella markeringen (om den är utökad) eller markera mappen som mappen fanns i.
End – Visa nederdelen i det aktiva fönstret.
Home – Visa överdelen i det aktiva fönstret.
F11 Maximera – eller minimera det aktiva fönstret.

Virtuella skrivbord

Tryck på    –     Om du vill
Windows-tangenten + Tabb – Öppna aktivitetsvyn.
Windows-tangenten + Ctrl + D – Lägga till ett virtuellt skrivbord.
Windows-tangenten + Ctrl + Högerpil – Växla mellan virtuella skrivbord som du har skapat till höger.
Windows-tangenten + Ctrl + Vänsterpil – Växla mellan virtuella skrivbord som du har skapat till vänster.
Windows-tangenten + Ctrl + F4 – Stänga det

 

Aktivitetsfältet

Tryck på    –     Om du vill
Skift + klicka på en knapp i aktivitetsfältet Öppna en app eller snabbt öppna en annan instans av en app.
Ctrl + Skift + klicka på en knapp i aktivitetsfältet Öppna en app som administratör.
Skift + högerklicka på en knapp i aktivitetsfältet Visa appens fönstermeny.
Skift + högerklicka på en grupperad knapp i aktivitetsfältet Visa gruppens fönstermeny.
Ctrl + klicka på en grupperad knapp i aktivitetsfältet Växla mellan gruppens fönster.

Inställningar

Tryck på    –     Om du vill
Windows-tangenten + I – Öppna Inställningar.
Backsteg – Gå tillbaka till startsidan för inställningar.
Skriva på en sida med sökruta – Söka efter inställningar.

Kalkylatorn

Tryck på    –     Om du vill
Alt + 1 Växla till standardläge
Alt+2 Växla till avancerat läge
Alt+3 Växla till programmerarläge
Alt+4 Växla till datumberäkningsläge
Ctrl+M Lagra i minnet
Ctrl+P Addera i minnet
Ctrl+Q Subtrahera från minnet
Ctrl + R Hämta från minnet
Ctrl + L Rensa minnet
Radera Radera aktuella indata (välja CE)
Esc Radera indata helt (välja C)
F9 Välja ±
R Välja 1/x
@ Beräkna kvadratroten
% Välj %
Ctrl+H Aktivera eller inaktivera beräkningshistorik
Uppåtpil Flytta uppåt i historik
Nedåtpil Flytta nedåt i historik
Ctrl + Skift + D Rensa historik
F3 Välj DEG i avancerat läge
F4 Välj RAD i avancerat läge
F5 Välj GRAD i avancerat läge
Ctrl + G Välj 10x i avancerat läge
Ctrl + O Välj cosh i avancerat läge
Ctrl + S Välj sinh i avancerat läge
Ctrl + T Välj tanh i avancerat läge
Skift+S Välj sin-1 i avancerat läge
Skift+O Välja cos-1 i avancerat läge
Skift+T Välj tan-1 i avancerat läge
Ctrl + Y Välj y√x i avancerat läge
D Välj Mod i avancerat läge
L Välj log i avancerat läge
M Välj dms i avancerat läge
N Välj ln i avancerat läge
Ctrl + N Välj ex i avancerat läge
O Välj cos i avancerat läge
P Välj Pi i avancerat läge
Q Välj x2 i avancerat läge
S Välj sin i avancerat läge
T Välj tan i avancerat läge
V Välj F-E i avancerat läge
X Välj Exp i avancerat läge
Y, ^ Välja xy i avancerat läge
# Välja x3 i avancerat läge
! Välja n! i avancerat läge
% Välja Mod i avancerat läge eller programmerarläge
F2 Välja DWORD i programmerarläge
F3 Välja WORD i programmerarläge
F4 Välj BYTE i programmerarläge
F5 Välj HEX i programmerarläge
F6 Välj DEC i programmerarläge
F7 Välj OCT i programmerarläge
F8 Välja BIN i programmerarläge
F12 Välj QWORD i programmerarläge
A-F Välj A-F i programmerarläge
J Välj RoL i programmerarläge
K Välj RoR i programmerarläge
< Välja Lsh i programmerarläge
> Välj Rsh i programmerarläge
% Välj Mod i programmerarläge
| Välj Or i programmerarläge
^ Välj Xor i programmerarläge
~ Välj Not i programmerarläge
& Välj And i programmerarläge
Blanksteg Växla bitvärdet i programmerarläge

Spelfältet

Tryck på    –     Om du vill
Windows-tangenten + G Öppna Spelfältet när ett spel är öppet
Windows-tangenten + Alt + G Spela in de senaste 30 sekunderna
Windows-tangenten + Alt + R Starta eller stoppa inspelningen
Windows-tangenten + Alt + Print Screen Ta en skärmbild av spelet
Windows-tangenten + Alt + T Visa eller dölja inspelningstimern
Windows-tangenten + Alt + M Aktivera eller inaktivera mikrofonen
Windows-tangenten + Alt + B Starta eller stoppa sändningen
Windows-tangenten + Alt + W Visa kamera under sändning

Groove

Tryck på    –     Om du vill
Ctrl+P – Spela upp eller pausa
Ctrl + F – Hoppa till nästa låt
Ctrl + B – Starta om den aktuella låten eller hoppa till föregående
F9 – Höja volymen
F8 – Sänka volymen
F7 – Stänga av ljudet
Ctrl + Retur – Markera ett objekt och aktivera markeringsläget
Ctrl + A – Markera alla
Ta bort – Ta bort markerade objekt
Ctrl + Skift + P – Spela upp markerade objekt
Ctrl + T – Upprepa på eller av
Ctrl+ H – Blanda på eller av
Ctrl + Q – Söka

Kartor

Tryck på    –     Om du vill
Piltangenterna Panorera kartan åt något håll
Ctrl + plus- eller minustangenten (+ eller -) Zooma in eller ut
Ctrl + Vänsterpil eller Högerpil Rotera
Ctrl + Uppåtpil eller Nedåtpil Luta
Plustangenten (+) eller minustangenten (-) Zooma in eller ut i vyn Städer i 3D
PgUp eller PgDn Flytta längre ifrån eller närmare i vyn Städer i 3D
Ctrl + Y Växla mellan satellitvy och gatuvy
Ctrl + Home Centrera kartan på den aktuella platsen
Ctrl + D Hämta vägbeskrivning
Ctrl + F Söka
Ctrl + M Minimera den aktiva fliken
Ctrl+P Skriva ut
Ctrl + T Visa eller dölja trafik
Backsteg Gå bakåt
Ctrl + H Dela
Ctrl + L Flytta fokus på kartan
Ctrl + W Stänga den aktiva fliken
Ctrl + Tabb Gå till nästa flik
Ctrl + Skift + Tabb Gå till föregående flik
Ctrl + S Visa eller dölja Streetside
Ctrl + C Kopiera till Urklipp

Film & TV

Tryck på  –  För att göra
Alt + Retur Spela upp i helskärm
Esc Stänga helskärm
Retur Välj något som är i fokus
Blanksteg
eller
Ctrl+P
Spela upp eller pausa (när en video är i fokus)
Alt + Vänsterpil
eller
Windows-tangenten + Backsteg
Gå bakåt
Ctrl + T Aktivera eller inaktivera upprepningsläge
F7 Stänga av ljudet
F8 Volym ned
F9 Volym upp

Paint

Tryck på  –  För att göra
F11 Visa en bild i helskärmsläge
F12 Spara bilden som en ny fil
Ctrl + A Markera hela bilden
Ctrl + B Ändra den markerade texten till fet
Ctrl + C Kopiera en markering till Urklipp
Ctrl+E Öppna dialogrutan Egenskaper
Ctrl + G Visa eller dölja stödlinjer
Ctrl + I Ändra den markerade texten till kursiv
Ctrl+N Skapa en ny bild
Ctrl + O Öppna en befintlig bild
Ctrl+P Skriva ut en bild
Ctrl + R Visa eller dölja linjalen
Ctrl + S Spara ändringarna i en bild
Ctrl + U Stryka under den markerade texten
Ctrl+V Klistra in en markering från Urklipp
Ctrl + W Öppna dialogrutan Ändra storlek och snedställ
Ctrl + X Klippa ut en markering
Ctrl + Y Göra om en ändring
Ctrl + Z Ångra en ändring
Ctrl+plustecken (+) Öka bredden på ett penselstreck, en linje eller en figur med en bildpunkt
Ctrl+minustecken (-) Minska bredden på ett penselstreck, en linje eller en figur med en bildpunkt
Ctrl + PgUp Zooma in
Ctrl + PgDn Zooma ut
Alt + F4 Stänga en bild och fönstret i Paint
Högerpil Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt åt höger
Vänsterpil Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt åt vänster
Nedåtpil Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt nedåt
Uppåtpil Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt uppåt
Skift+F10 Visa snabbmenyn

Paint 3D

Tryck på    –     Om du vill
Ctrl+0 eller NumberPad0 Återställa zoomnivån
Ctrl+3 Växla vy
Ctrl+A Markera alla 3D-objekt i arbetsytan: upprepa kommandot om du vill markera alla 2D-objekt
Ctrl + B Ändra den markerade texten till fet
Ctrl+C Kopiera markerat objekt
Ctrl+Insert Kopiera markerat objekt
Ctrl+Skift+C Ta en skärmbild
Ctrl+E Visa egenskaper för arbetsytan
Ctrl+Skift+E Visa eller dölja 3D-perspektiv
Ctrl + G Gruppera objekt
Ctrl + Skift + G Avgruppera objekt
I Aktivera pipetten
Ctrl+I Ändra den markerade texten till kursiv
M Minimera eller expandera sidomenyn
Ctrl+N Skapa en ny bild eller fil
Ctrl+O Öppna en befintlig bild eller fil
Ctrl+P Skriva ut i 2D
Ctrl+S Spara
Ctrl + Skift + S Spara som
Ctrl+U Stryka under den markerade texten
Ctrl+V Klistra in markerat objekt
Skift+Insert Klistra in markerat objekt
Ctrl+W Välja arbetsyta
Ctrl+Skift+W Visa eller dölja arbetsyta
Ctrl+X Klippa ut markerat objekt
Skift+Delete Klippa ut markerat objekt
Ctrl+Skift+X Beskära 2D
Ctrl+Y Göra om en åtgärd
Ctrl+Z Ångra en åtgärd
Esc Stoppa eller lämna den pågående aktiviteten
Home Återställa vy
PgUp Zooma in
Ctrl+PgUp

Zooma in
PgDn Zooma ut
Ctrl+PgDn Zooma ut
Ctrl+mushjulet Zooma in eller ut
Ctrl+Vänster Omloppsbana vänster
Ctrl+Höger Omloppsbana höger
Ctrl+Uppåt Omloppsbana uppåt
Ctrl+Nedåt Omloppsbana nedåt
Alt+Vänster Panorera åt vänster
Alt+Höger Panorera åt höger
Alt+Uppåt Panorera uppåt
Alt+Nedåt Panorera nedåt
Ctrl+minustecken (-) eller [ Minska penselstorleken
Ctrl+plustecken (+) eller ] Öka penselstorleken
Högerpil Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt åt höger
Vänsterpil Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt åt vänster
Nedåtpil Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt nedåt
Uppåtpil Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt uppåt
Alt+F4 Stänga programmet
F6 Växla mellan skärmelement i ett fönster eller på skrivbordet
F10 Aktivera menyraden i appen
Skift+F10 Visa snabbmenyn
F11 Visa en bild i helskärmsläge
F12 Spara bilden som en ny fil

Foton

Tryck på    –     Om du vill
Blanksteg (i Samling) Markera ett objekt och aktivera markeringsläget
Retur (från markeringsläget) Markera ett objekt i markeringsläget
Blanksteg (när du visar ett foto) Visa eller dölja kommandon
Blanksteg (när du visar ett videoklipp) Spela upp eller pausa videoklippet
Piltangenterna (i Samling) Skrolla uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger
Vänster- eller Högerpil (på ett enskilt objekt eller i ett bildspel) Visa nästa eller föregående objekt
Piltangenter (på ett zoomat foto) Flytta inom fotot
Ctrl + plus- eller minustangenten (+ eller -) Zooma in eller ut när du visar ett foto
Ctrl + 0 Återställa zoomningen på ett foto
Esc Gå tillbaka till föregående skärm
Ctrl + S Spara
Ctrl+P Skriva ut
Ctrl+C Kopiera
Ctrl+R (visning eller redigering) Rotera ett foto
E (när du visar ett foto) Förbättra ett foto
Ctrl + Z (redigering) Ångra ändringar
Ctrl + Y (redigering) Gör om ändringar
Ctrl + / (redigering) Visa original
Skift + piltangenterna Ändra storlek på området för beskärning eller selektivt fokus
Ctrl+piltangenterna Flytta området för beskärning eller selektivt fokus
F5 (när du visar ett objekt) Starta ett bildspel
Alt + Retur Visa filinformation
Ctrl + L Ange som låsskärm
Ctrl + N (i vyn Album) Skapa ett nytt album
Ctrl + R (i vyn Album) Ta bort album
Ctrl + D Lägga till markerade objekt i album
Ctrl + U Ta bort markerade objekt från album

Röstinspelaren

Tryck på    –     Om du vill
Ctrl + R Starta en ny inspelning
Ctrl + M Lägga till en ny markör i inspelningen
Ta bort Ta bort den markerade inspelningen
Blanksteg Spela upp eller pausa
Backsteg Gå tillbaka
F2 Byta namn på en inspelning
Höger- eller vänsterpil Hoppa framåt eller bakåt medan du spelar upp en inspelning
Skift + höger- eller vänsterpil Hoppa ytterligare framåt eller bakåt
Home Hoppa till början av inspelningen
End Hoppa till slutet av inspelningen

WordPad

Tryck på    –     Om du vill
F3 Söka efter nästa instans av texten i dialogrutan Sök
F12 Spara dokumentet som en ny fil
Ctrl+1 Ställa in enkelt radavstånd
Ctrl+2 Ställa in dubbelt radavstånd
Ctrl+5 Ställa in radavståndet på 1,5
Ctrl + A Markera allt
Ctrl + B Ändra den markerade texten till fet
Ctrl + C Kopiera en markering till Urklipp
Ctrl + D Infoga en teckning från Microsoft Paint
Ctrl+E Centrera texten
Ctrl + F Söka efter text i ett dokument
Ctrl + H Ersätta text i ett dokument
Ctrl + I Ändra den markerade texten till kursiv
Ctrl + J Marginaljustera texten
Ctrl + L Vänsterjustera texten
Ctrl + N Skapa ett nytt dokument
Ctrl + O Öppna ett befintligt dokument
Ctrl+P Skriva ut ett dokument
Ctrl + R Högerjustera texten
Ctrl + S Spara ändringarna i ett dokument
Ctrl + U Stryka under den markerade texten
Ctrl+V Klistra in en markering från Urklipp
Ctrl+X Klippa ut en markering
Ctrl + Y Göra om en ändring
Ctrl+Z Ångra en ändring
Ctrl+Likhetstecken (=) Göra den markerade texten nedsänkt
Ctrl+Skift+Likhetstecken (=) Göra den markerade texten upphöjd
Ctrl+Skift+Större än (>) Öka teckenstorleken
Ctrl+Skift+Mindre än (<) Minska teckenstorleken
Ctrl + Skift + A Ändra så att alla tecken blir versaler
Ctrl+Skift+L Ändra punktlistan
Ctrl+Vänsterpil Flytta markören ett ord åt vänster
Ctrl+Högerpil Flytta markören ett ord åt höger
Ctrl + Uppåtpil Flytta markören till föregående rad
Ctrl+Nedåtpil Flytta markören till nästa rad
Ctrl+Home Flytta till början av dokumentet
Ctrl+End Flytta till slutet av dokumentet
Ctrl + PgUpC Flytta en sida uppåt
Ctrl + PgDn Flytta en sida nedåt
Ctrl + Delete Ta bort nästa ord
Alt + F4 Stänga WordPad
Skift + F10 Visa snabbmenyn

Förstoringsglaset

Tryck på    –     Om du vill
Windows-tangenten + Plus (+) Aktivera Förstoringsglaset
Windows-tangenten + Esc Inaktivera Förstoringsglaset
Windows-tangenten + Plus (+) eller minus (-) Zooma in eller ut när Förstoringsglaset är aktivt
Ctrl+Alt+mushjulet Zooma in och ut med mushjulet
Windows-tangenten + Ctrl + M Öppna inställningarna för Förstoringsglaset
Ctrl+Alt+piltangenterna Panorera i pilknapparnas riktning
Ctrl+Alt+I Invertera färger
Ctrl+Alt+F Växla till helskärmsläge
Ctrl+Alt+L Växla till linsläge
Ctrl+Alt+D Växla till dockad vy
Ctrl + Alt + M Växla mellan vyer
Ctrl+Alt+R Ändra linsens storlek med hjälp av musen
Skift+Alt+piltangenterna Ändra linsens storlek med hjälp av tangentbordet
Ctrl+Alt+Blanksteg Visa snabbt hela skrivbordet när du använder helskärmsläge

Hjälpmedel

Tryck på    –     Om du vill
Höger Skift i åtta sekunder Aktivera/inaktivera Tangentfilter
Vänster Alt + Vänster Skift + PrintScrn Aktivera/inaktivera Högkontrast
Vänster Alt + Vänster Skift + Num Lock Aktivera/inaktivera Mustangenter
Skift fem gånger Aktivera/inaktivera Tröga tangenter
Num Lock i fem sekunder Aktivera/inaktivera låstangenter
Windows-tangenten + U Öppna Hjälpmedelscenter
Windows-tangenten + Ctrl + C Aktivera eller inaktivera färgfilter
Windows-tangenten + Ctrl + N Öppna inställningarna för Skärmläsaren
Windows-tangenten + Ctrl + S Aktivera Windows Taligenkänning
Windows-tangenten + Ctrl + O Aktivera Skärmtangentbordet