Live Event

Teams Meeting Recordings

Mötesinspelningar

Nya Teams-mötesinspelningar i OneDrive och SharePoint kommer raderas automatiskt efter 120 dagar baserat på en Teams-policyinställning. Microsoft har valt 120 dagar då 99% av mötesinspelningarna aldrig ses igen efter 120 dagar. Teams administratörer kommer att kunna ändra standardinställningen för sparandet av mötesinspelning via en inställning i administratörsportal för Teams eller genom att ändra med Powershell-skript.

Mötesinspelningar Läs mer »

soft focus and adjust brightness

Soft focus och Adjust brightness

Soft focus och Adjust brightness är 2st filter för Teams videomöten.  Användare kan justera dessa inställningar innan och under ett möte.  Funktion: Soft focus ger en mjukare effekt på bilden, och Adjust brightness förbättrar videokvaliteten när omgivningsljuset är dåligt. Användare i din organisation kommer att se dessa två filter i på 2st platser i Teams.

Soft focus och Adjust brightness Läs mer »

Microsoft Teams mötesalternativ

Mötesalternativ

Du kan enkelt anpassa inställningarna/ alternativen för ett möte med den nya knappen Mötesalternativ i Teams.  Efter du har skickat en mötesinbjudan, öppna mötet du vill redigera. Välj knappen (1) Mötesalternativ, nu öppnas en flik i webbläsare där du kan (2) anpassa mötesinställningarna. Vilka kan gå förbi lobbyn Låt alltid uppringare gå förbi lobbyn Meddela

Mötesalternativ Läs mer »