UGL Utveckling av grupp och ledare

UGL Utveckling av grupp och ledare vänder sig till alla som vill bli effektiva ledare, utbildare eller gruppmedlemmar. UGL kurs ger konkreta uppgifter och upplevelser tillsammans med övriga deltagare, får du förståelse för hur stor inverkan gruppdynamik och grupprocesser har på allt som sker omkring dig –

Bli bättre ledare, utbildare eller gruppmedlem?

UGL Utveckling av grupp och ledare

UGL Utveckling av grupp och ledare  vänder sig till alla som vill bli effektiva ledare, utbildare eller gruppmedlemmar. UGL kurs ger konkreta uppgifter och upplevelser tillsammans med övriga deltagare, får du förståelse för hur stor inverkan gruppdynamik och grupprocesser har på allt som sker omkring dig – samt hur du hanterar detta.

Du får under kursen möjlighet att reflektera över din självbild och via dina insikter kontinuerligt bearbeta din personliga utvecklingsplan. (Som medarbetare, chef och människa)

UGL – kursens mål är att få ökad:

 • Erfarenhet av att arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
 • Förståelse för känslors inverkan på individ- och gruppnivå
 • Erfarenhet av konflikters betydelse och hantering av dessa
 • Förståelse för hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
 • Förmåga att ta och ge utvecklande feedback
 • Förståelse för hur normer och roller påverkar gruppens arbete
 • Förmåga att se och hantera olika stadier i en grupps utveckling
 • Förmåga att kommunicera direkt och klart
 • Förståelse för att det finns olika ledarstilar och det egna förhållningssättets betydelse för gruppens utveckling
 • Förståelse för behovet av ledarskap
 • Samt få verktyg till effektivt beslutsfattande

Detta sker genom uppgifter enskilt och i grupp och genom att få reflektera och samtala om upplevelserna efter genomförandet samt att dra slutsatser för egen del om olika tankar, känslor och beteenden som uppgiften gav upphov till.

 • Kursen genomförs under 5 dagar i internatform
 • Deltagarna skall vara okända för varandra
 • Kursen leds av två handledare som är certifierade av Försvarshögskolan