Leda indirekt

Indirekt ledarskap kurs utbildning ledarskapsutbildning

IL – Indirekt  ledarskap

Kurs indirekt ledarskap IL är för dig som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna. Du kan till exempel sitta i ledningsgruppen eller vara mellanchef. Kursen utvecklar ditt indirekta ledarskap och ger dig verktyg för att utveckla verksamheten.

Under kursen ges möjligheter för dig att analysera, reflektera och diskutera kring det egna indirekta ledarskapet, vilken förebild du själv utgör och hur det påverkar medarbetare och organisation.

Det sker erfarenhetsutbyte om indirekt ledning under kursen samt mellan grundkursens 2 dagar och de 1 (2) uppföljningsdagarna sker en  bedömning/feedback av ledarens indirekta ledarskap i bedömningsinstrumentet IL som sker digitalt i Försvarshögskolans IL portal.

IL kursens övergripande mål:

Målet är att med hjälp av modellen kunna analysera, reflektera och bli medveten om det indirekta ledarskapets påverkan på medarbetare och organisation. Detta i syfte att utveckla det och därigenom nå högre måluppfyllelse i  organisationen

 

Läs mer om konceptet på Försvarshögskolans hemsida. www.fhs.se