Utvecklande ledarskap kurs 5-7 april

Vill du bli en bättre ledare? Då ska du gå den populära kursen utbildningen UTVECKLANDE LEDARSKAP den 5-7 april + 1 juni.

Vill du bli en bättre ledare?

Då ska du gå den populära kursen UTVECKLANDE LEDARSKAP den 5-7 april + 1 juni.  Kursgård är Häringe slott – Stockholm.

Läs mer på yachay.se

UL – Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap vänder sig till alla chefer och ledare som vill utvecklas. Genom att förstärkta eller förändrade ditt ledarbeteenden ger du dina  medarbetare större möjlighet till egen personlig utveckling samtidigt som deras inre motivation stärks, det leder indirekt leder till ett bättre organisatoriskt resultat.

Kursen inleds ca: 4-6 veckor innan kursstart med en 360 graders feedback på ditt ledarbeteende. Ledarskattning sker digitalt i Försvarshögskolans UL portal.

Senare under kursen sker ett erfarenhetsutbyte inom chef- och ledarskap mellan deltagarna samt att du under grundkursens tre dagar utformar din egna  ledarutvecklingsplan.
Ungefär 8 veckor efter grundkursen genomförs en uppföljningsdag där utvärdering av den egna planen tillsammans med ett antal hemuppgifter ligger till grund för dagens program.