Räcka upp handen

Räcka upp handen i ett Teamsmöte

Räck upp handen under ett möte
Har du en fråga eller vill tillägga något under mötet, men vill inte avbryta personen som talar? Notifiera andra att du vill tala med funktionen Räck upp handen i Teams.

  1. Under ett möte väljer du i kontrollfältet och Räck upp handen.
  2. Nu kommer alla andra deltagare se en gul hand-ikon på din videofeed och det indikeras på ikonen Visa Deltagare.
  3. Under Visa deltagare syns handikonen på alla som räcker upp handen.

När du har talat klart, välj kontrollfältet och Ta ner handen (samma ikon som Räck upp handen).