Flera skrivbord

Flera skrivbord i Windos 10

Har du många appar öppna samtidigt? Organisera dina appar efter t.ex verksamhet på flera skrivbord. Växla enkelt mellan skrivborden inför t.ex. möten, presentationer.
Så här skapar du flera skrivbord: 

  • Välj Aktivitetsfältet och Aktivitetsvy > Nytt skrivbord + .
  • Öppna de appar du vill använda på skrivborden.
  • Växla mellan skrivborden i Aktivitetsvyn.

Om du inte ser knappen för Aktivitetsvyn.

Högerklicka på Aktivitetsfältet, välj Visa knappen Aktivitetsvy.

Aktivitetsvy nytt skrivbord