Microsoft Teams – avsluta mötet för alla

Microsoft, Teams, Microsoft Teams, Munana, Teams Tips, Office 365, Microsoft 365, digitala möten,

Microsoft Teams – avsluta mötet för alla

Du kan välja att avsluta dina möten för alla deltagare. Om du är t. ex. en lärare, är det här ett bra sätt att se till att eleverna inte blir kvar i det virtuella klassrummet när du har lämnat.

Om du vill avsluta ett pågående möte går du till möteskontrollen och väljer Fler åtgärder (alternativ) > Avsluta mötet. Bekräfta borttagningen. När du gör det avslutas mötet direkt för alla.

>> Läs mer om Teams på Microsofts hemsida